امروز یکشنبه 22 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

هشدار در رابطه مصرف خودسرانه داروهای گیاهی

پژوهشگران در رابطه مصرف خودسرانه و بی رویه داروهای گیاهی هشدار می دهند.
به گفته هانیما به روایت ازشبکه خبر، جدیدترین شماره نشریه پزشکی پیشرفت های میوکپیوند نوشت ، بیشتر افرادی که از داروهای گیاهی استفاده می کنند به مقدار اثربخشی این داروها از نظر علمی بی توجه اند.

وارسی اخیر پژوهشگران میوکپیوند در رابطه بیش تر از 600 فرد بالغ نشان می دهد ، دو سوم افرادی که برای درمان خود از داروهای گیاهی استفاده می کنند این کار را بر اساس پیشنهاد پزشک یا راهنماهای علمی انجام نمی دهند.

پژوهشگران پافشاری می کنند ، از آنجا که مصرف بی رویه داروهای گیاهی گاه سبب ایجاد عوارض جانبی و تداخل با بقیه ی داروهای بیمار می شود، مصرف این داروها حتما باید با مشورت با پزشک باشد.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس