امروز پنج شنبه 26 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

خنده داروی مجانی

پژوهشات متعدد پزشکی همواره نشانگر آن است خنده بهترین دارو برای افراد است که هزینه ای را برای آن ها در برندارد.
به گفته هانیما به روایت از خبرگزاری آلمان به فرموده محققان هر چه مدت هنگام خنده طولانی تر باشد ودفعات خنده بیشتر به همان نسبت تاثیر بیشتری بر سلامتی و بهبودی افراد می گذارد.
بنابراین گفته و به فرموده محققان انستیتو بیولوژی انسانی و آنتروپولوژی برلین آلمان هنگام  خنده در مجموع بیش تر از صدها عضله از عضلات صورت گرفته تا ساختار عضلامی سیستم تنفسی شرکت دارند و هنگام خنده کامل کل بدن را درگیر خود می نماید.
سرحرکت کرده، بدن خم و راست می شود و می لرزد و به دنبال آن تنفس عمیق تری صورت می گیرد که این روند کل بدن را تحت تاثیر قرار می دهد.
همچنین سلول های بدن اکسیژن دریافت و هوای برونش های ریه تازه می شود، روند سوخت و ساز و سوخت و ساز بدن بهبود می یابد ، از عضلات تشنج زدایی می شود و قلب و عروق تحریک می شوند.
به فرموده محققان خنده همهنگام روند بهبودی افراد را تسریع می نماید.
بر اساس این گفته، مغز هنگام خندیدن تولید هورمون های اساضطراب مانند آدرنالین و کورتیزون را متوقف می نماید و بر عکس تولید هورمون خوشحالی یعنی سرتونین شدید شدن می شود، در مجموع افرادی که خیلی می خندند احساس بهتری دارند.
پژوهشات صورت گرفته در آمریکا احتمال تقویت سیستم ایمنی به دنبال خندیدن را نشان می دهند در  واقع خنده سبب فعالیت مکانیسم های دفاعی بدن مانند فعالیت لنفوسیت های تی می شود که نقش مهمی را در مقابله علیه سرطان ایفا می کنند.
محققان به همه پیشنهاد می کنند از این داروی مجانی و بدون عوارض در همه موردهای استفاده کنند و شانس بهره برداری از آن را در هر شرایطی از دست ندهند.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس