امروز یکشنبه 22 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

چگونهی دلفینها می توانند به خواب بروند

0f9f2c4ac314569afbfb8ab4ee9198bf_L
دلفین ها پستاندارانی هستند که مشابه  به نهنگ ها و خوک ها می باشند. تقریبا چهل گونه دلفین در 17 جنس وجود دارد. اندازه آنها از 1.2 متر  و 40 کیلوگرم ، تا 9.5 متر  و 10 تن  متفاوت است  . آنها در سراسر جهان یافت می شود

دلفین‌ها و وال‌ها پستاندار هستند و خیلی زیادی خصوصیات مشابه به انسان‌ها دارند.
آنها خون گرمند و این خصیصه آنان هم مشابه انسان‌هاست. اما یکی از تفاوت‌هایی که این حیوانات با انسان‌ها دارند، محیط زندگی آنهاست.
وال‌ها و دلفین‌ها، دارای ویژگی‌هایی هستند که این امکان را به آنها می‌دهد که بتوانند بیش تر از نیم ساعت را بدون گرفتن اکسیژن  زیر آب بمانند.

روی کره خاکی انسان‌ها و بقیه ی حیوانات بطور غیر ارادی تنفس می‌کنند، این به آن مفهومست که ما حتی اگر نخواهیم نفس بکشیم بدن ما اکسیژن می‌طلبد و ما را مجبور به نفس کشیدن می‌کند.
اما در مورد دلفین‌ها و وال ها قضیه فرق می‌کنند. آنها بطور ارادی نفس می‌کشند به این مفهوم که هر گاه اراده کنند که زیر آب باشند می‌توانند دقایق طولانی را تا هنگامی که روی آب می‌آیند نفس نکشند.

حال چطور ممکن است حیوانی که حرکاتش کاملاً ارادی و هوشیار است بتواند بخوابد؟
کاملاً واضح است که اگر ما در حالت هوشیاری به سر ببریم، نمی‌توانیم به خواب برویم و از آنجا که ساختار مغز پستانداران به شکلی است که تا هنگامی که هوشیار باشند بیدار هستند، پس دلفین‌ها که باید در هوشیاری تصمیم بگیرند که چه وقت نفس بکشند چه هنگام می‌خوابند؟

پژوهشات ثابت کرده است که برای رفع این مساله دلفین‌ها هنگام خواب نیمی از مغزشان را فعال نگه میدارند.به این صورت آنها هم استبهتر لازم را دارند و هم تا حدودی در حالت نیمه هوشیار می‌باشند. فرموده می‌شود که این حیوانات حدود 8 ساعت در روز را در این حالت به سر می‌برند.

ما انسان‌ها احتمالا به هیچ وجه درک نمی کنیم که این نوع خواب چطور است، اما آن را می‌توان به حالت ابتدای فرو رفتن به خواب یعنی حالتی که نیمه بیهوش هستیم و صداهای گنگی می‌شنویم تمشابه کرد.

 1

حال این سؤال پیش می‌آید که دلفین ها چه جایی می‌خوابند؟
بهترین جا برای آنان نزدیک سطح اقیانوس است که بتوانند در موقع مقتضی روی آب بیایند و نفس بکشند. اگر دلفینی را دیدید که نزدیک سطح آب بود و تکان‌های کمی داشت بدانید که به خواب رفته است.

منبع:hamshahrionline.ir

اندروید lg مولفیکس