امروز یکشنبه 15 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

بـهداشت قاعدگی عادت ماهانه پریود در دختران

سن شروع بلوغ بر حسب شرایط جغرافیایی، نژاد، ارث، وضع تغذیه، حالت عمومی بدن، وضع اجتماعی و حتی محیط پرورشی فرد تغییر می نماید و بر اساس بعضی پژوهشات در شهرنشینان، بلوغ در سن کمتری رخ می دهد.

 

سن آغاز بلوغ در دختران

 

سن آغاز بلوغ در دختران بین 9 تا 16 سالگی و در پسران بین 10 تا 17 سالگی است. اما حدود یک قرن پیش، سن آغاز بلوغ را در دختران بطور متوسط در حدود 14 تا 15 سالگی می دانستند. مطالعات بعدی نشان داد که تدریجا دخترها در سن کمتری قاعده می شوند بطوری که در سالهای اخیر ملاحظه شده است که نخستین قاعدگی در دختران حدود یازده سالگی رخ می دهد. پژوهشی بقیه ی نشان داد سن شروع قاعدگی در دختران نروژی 17 سالگی بوده است. اخیرا گروهی اثر قابل ملاحظه آب و هوا را در هنگام شروع بلوغ ذکر کرده اند.
تجربیات ایشان نشان داده است که سن شروع بلوغ در دختران ساکن مناطق گرمسیری خیلی زیاد زودتر از دختران اسکیمو است.

واکنش دختر به قاعدگی

واکنش دختر نسبت به قاعدگی نیز تفاوت می نماید و بسبرچسبی به زمینه ی تربیتی او در گذشته دارد. بطور کلی بیشتر دخترها با آنکه قاعدگی را پدیده ای مزاحم می دانند، از اینکه وقوع آن آدرس از توانایی برای مادر شدن است خوشحال اند و روزهایی را که خونروی دارند بین خود با اصطلاح های ویژه های یاد می کنند.
دختران با وقوع نخستین قاعدگی از دست بردن به اندام آمیزشی خونریزی کننده خود، پرهیز می کنند و گاه هراسناک می گردند. اگر دوره ی قاعدگی دختر مرتب باشد، از آنجا که هنگام آن قابل پیش بینی است، دختر توانمندی روانی پیشی پیدا می نماید و کمتر نابهتر می شود.
دختر باید پیش از وقوع قاعدگی (پریود) مطلع شود و بهترین آموزگار او در این مورد مادر اوست که باید از حدود 11 سالگی با دختر سخن بگوید و بویژه پافشاری کند که این پدیده همگانی و طبیعی است و آدرس از حلول شیطان در وجود دختر نمی باشد. خیلی زیادی از دختران گمان می برند که به بیماری دچار آمده اند و یا وسیله ای که به هنگام جلق در مهبل فرو کرده اند، به اندام آمیزشی شان گزند رسانیده است. مادر باید دختر را بفهماند که رحم جایگاه لانه گزینی تخم و مکان پرورش جنین است و هر ماه یکبار برای جای دادن به تخم آماده می شود، اگر تخمک با اسپرم جفت نشوند، همراه با خون و لایه های سطحی مخاط رحم از مهبل خارج می شود، بعد از آن دوباره مخاط رحم شروع به پرسازی و توانمندی می نماید. در واقع وقوع خونروی بدان معنی است که محیط پرورشی ای که برای جایگزینی تخم فراهم آمده بود از بین رفته است، این خونروی نشان آن است که تو می توانی مادر بشوی.
در دخترها عادت ماهانه برقرار می شود ولی در خیلی زیادی از موردهای نظم ندارد و کم و خیلی نیز می شود. تغییرات عمومی همراه با قاعدگی در دختران ثابت و حتمی نمی باشد. رفتار دخترها نیز تغییر می نماید. طرز نگاه، اطوارها و به خود پرداختن بویژه در بعضی از انواع بلوغ زودرس به رفتار دختران بالغ و طبیعی مشابه می شود. در عده ای تخمک گذاری نیز رخ می دهد و امکان باروری وجود دارد. البته امکان زایمان نوزادی با وزن طبیعی نیز وجود ندارد.
به گفته مجله پزشکی هانیما، هرگاه هورمون های مردانه به علتی در بدن خیلی گردد، عوارضی بدنبال خواهد داشت، مثلا کلیتوریس دختر خیلی بزرگ می شود و به آلت پسر مشابه می شود.
در طی قاعدگی طبیعی تغییراتی بطور همهنگام در تخمدان و رحم رخ می دهد. یک سیکل قاعدگی نورمال از 21 تا 35 روز است.
سایر مشخصات به شرح زیر است:
مدت هنگام خونریزی: 2 تا 6 روز
مقدار خونریزی: 20 تا 60 میلی لیتر (بطور متوسط 35 میلی لیتر)
اولین خونریزی قاعدگی دختر منارک نامیده می شود. در 2 سال اول بعد از منارک معمولا قاعدگی ها، بدون تخمک گذاری هستند و امکان حاملگی وجود ندارد ولی اکثر دختران نوجوان در انتهای سال دوم دارای دوره های حاوی تخمک گذاری می شوند. آموزش بهداشت قاعدگی به دختران نوجوان حائز نهایت اهمیت است. اگر این قاعدگی ها نامنظم شوند چند احتمال وجود دارد:

عدم تخمک گذاری حاملگی مصرف هورمون و قرص های هورمونی عفونت ها اختلالات غدد داخلی بدن و سایر دسبرچسباه ها مثل کبد علت مادرزادی

موقعی که یک دختر نوجوان با خونریزی های نامنظم مراجعه می کنند، احتمال حاملگی باید مدنظر پزشک باشد.

اندروید lg مولفیکس