امروز شنبه 14 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

بـرخورد بـهداشتی بـا خودارضایی

در گذشته از روش های احمقانه گوناگونی برای پیشگیری با منع جوانان و کودکان از جلق، استفاده می شد. بریدن و برداشتن کلیتوریس و لب های کوچک، قطع رشته های عصبی دسبرچسباه تناسلی، استفاده از مواد بی حس کننده، پوشاندن قفل های فلزی که مانع جلق در دختران و پسران گردد و هزاران روش بقیه ی مورد استفاده بوده است که خوشبختانه امروزه تمامی آن ها متروک گردیده است.

برخورد بهداشتی با خودارضایی

 

به گفته مجله پزشکی هانیما، امروزه عقیده بر آن است که یا جلق از انواع طبیعی است که در این صورت نیازی به درمان ندارد و جوان بعد از تماس یافت با ناهمجنسان خود آنرا ترک می گوید: و یا از انواع انحرافی و بیمارگونه است که درمان آن با درمان رفتارهای انحرافی بقیه ی تفاوت چندانی ندارد. اما گاه جوانی با علائم اضطرابی و اضطراب و احساس گناه و مانند آن به پزشک مراجعه می نماید و از کوری و دیوانگی و فرجام های ناگوار بقیه ی آن بیمناک است، گلایه می نماید. در اینحال پزشک موظف است که از بی زیان بودن این رفتار نوجوان را مطلع سازد و برای او روشن کند که این روش در شرایط فعلی برای از جوانان تنها راه طبیعی کم کردن تنش های جنسی است. اما در عین حال بر پزشک است که مطابق قاعده، اندام آمیزشی نوجوان را بیازماید تا اگر احیانا آدرس از آماس پروستات، کیسه های منی، مجرای ادرار، کلاهک آلت و غیره بیابد به درمان آن همت گمارد، لیکن در اینگونه موردهای نیز باید به نوجوان بفهماند که این کاوش برای اکتشاف اثرات سوء جلق بر اندام های جنسی نمی باشد بلکه برای کنترل و حصول اطمینان از سالم بودن اندام های آمیزشی و نبودن عفونت و آماس است که این ها خود موجب خارش و تمایل به جلق می گردد.
چنانچه شکایت نوجوانی تنها از خیلیی دفعات جلق در شبانه روز باشد و پزشک یا وارسی های خود موجب این حالت را خیلیی نیروی جنسی بیابد، می تواند از داروهای کاهش دهنده تنش و میل جنسی استفاده کند.

 

اصلاح مطلب: برخی از دوستان در قسمت نظرات فرموده بودند که برای چه درمورد زیانها و عوارض خودارضایی مطلبی ننوشتید. در پاسخ باید عرض کنم کاملا حق با شما عزیزان است و از این لحاظ از شما عزیزان عذرخواهی می کنیم. انتقاد به جا، سازنده است. ما در بخش های بقیه ی مجله پزشکی هانیما درمورد زیانهای خودارضایی، مقاله های علمی و ثابت شده ای منتشر کرده ایم. بله باید در این بخش هم می نوشتیم که زیان دارد. مقاله ای که از یک منبع ما استفاده کردیم کاملا همین متن بود و ما به علت مشغله خیلی، کامل نتوانستیم با همان دقتی که شما خواندید، بخوانیم.

در اسلام نیز خودارضایی به علت اینکه، سبب خیلی زیادی از بیماری ها می شود آنرا گناه کبیره فرموده اند.

اندروید lg مولفیکس