امروز یکشنبه 22 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

احتلام یا خروج ناخواسته منی شبانه جنوب شدن در شب

آیا در رابطه با احتلام یا همان خروج ناخواسته منی شبانه که با عنوان جنابت (جنوب) در شب معروف است اطلاعات کافی دارید؟ این بحث برای خیلی زیادی از افراد سرگرم کننده توجه است و اکثر افراد در مورد آن اطلاعات خیلیی ندارند. در این قسمت شما را بطور کامل با احتلام آشنا می کنیم.

احتلام یا خروج ناخواسته منی شبانه (جنوب شدن در شب)

 

زیادی وقوع نعوظ به هنگام خواب از عواملی است که امکان تحریک و انزال را در خواب بیشتر می نماید.
رویاهای شبانه و میل جنسی حاصل از آن در دختران نقش عمده ای ندارد. حداکثر مقدار احتلام در پسران 21 سالگی است.
آغاز این پدیده ی فیزیولوژیک تقریبا با آغاز بلوغ همهنگام است. اما گاه تا یکی دو سال بعد از آغاز بلوغ این پدیده روی نمی دهد. وقوع احتلام های شبانه در تمامی افراد قطعی نمی باشد چنانکه در نیمه دوم زمان بلوغ فقط 70 درصد پسران و 10 درصد دختران به ارگاسم های شبانه خود اشاره می کنند.
قاعدتا هرچه بقیه ی روش های تخلیه جنسی فرد کمتر باشد، احتمال وقوع رویاهای لذت بخش شبانه بیشتر است ولی برخی اشاره کرده اند که مقدار رویاها و ارگاسم های شبانه، بویژه در خانم ها، به نزدیکی و سایر روش های تخلیه جنسی بسبرچسبی ندارد. وقوع ارگاسم های شبانه گاه در بعضی خانم ها در پس و پیش قاعدگی، که همهنگام با افزودن تحریک پذیری زن است، زیادتر می شود.
گرچه گروهی معتقدند که احتلام های شبانه هنگامی رخ می دهد که پروستات و کیسه های منی پر شده باشد و با امواج تحریکی همهنگام با نعوظ، با مکانیسم های پیشرفته موجب تخلیه آن ها گردد، اما خیلی زیاد دیده می شود که فردی در چند شب پی در پی و حتی هرشب چندبار (به ندرت بیش تر از دوبار) محتلم می گردد.
انزال در خواب غالبا با لذت همراه است و ممکن است از نظر مقدار لذت تفاوتی چندان با نزدیکی به هنگام بیداری نداشته باشد، اما گاه شخصی لذتی درک نمی نماید و فقط صبحگاهان، به هنگام برخاستن از بستر، چسبندگی جامه زیرین و رختخواب را ملاحظه می نماید.
آدمی خواب های جنسی زیاد می بیند و وارسی های تازه نشان می دهد که بعد از رویاهای مربوط به مشاجرت بین دو نفر، رویاهای جنسی، زیادترین رویاهای انسان است.
وارسی محتوای رویاها در تفسیر برخی هم اکنونت بیمار گونه جنسی و روانی خیلی زیاد کمک کننده است.
همیشه رویاهای جنسی به فرجام لذت بخش خود نمی رسد و به موجب گوناگون زنجیره تسلسل آن پاره می شود و مثلا نزدیکی با یک دختر به موجب ظهور ناگهانی پدر یا مادر و بقیه یان در محتوی رویای آدمی، گسسته می شود و به ارگاسم و انزال نمی انجامد (رویای ناکامل) گاه با آنکه اوج لذت جنسی رخ می دهد اما انزال پیش نمی آید و به اصطلاح شلوار خیس نمی شود (رویای کامل خشک) و گاه اوج لذت جنسی و انزال هردو حادث می شود (رویای کامل و مرطوب)
اینکه احتلام های مکرر بعدها به انزال زودرس و ناتوانی جنسی و امانند آن می انجامد نادرست است. موجب خیلیی احتلام در نوجوانان و بالغان به خوبی شناخته نشده است ولی بطور کلی این پدیده را در کسانی که آرامش روانی ندارند و هیجانات و اضطراب هایشان خیلی است خیلی زیاد دیده اند.
بیماری را که به خاطر خیلیی احتلام مراجعه کرده است باید مطلع کرد که این کیفیت، سودهایش به مراتب بیشتر از زیان های احتمالی اش است و نباید بخاطر آن اندوهگین و مضطرب شد. وقوع این پدیده نیز قاعدتا نیروی حیاتی آدمی را کم کردن نمی دهد و در سلامت اندام های آمیزشی و اعضای بقیه ی اثر مطلوبی ندارد.
امیدواریم با مطالعه این مقاله کامل در مورد احتلام یا همان جنابت در شب به پاسخ سوالاتتان رسیده باشید و چند مطلب جدید آموخته باشید. برای به روز بودن افکارتان با مجله پزشکی هانیما همراه باشد.

 

اندروید lg مولفیکس