امروز پنج شنبه 26 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

یکی از علت بیماری های استخوان ورزش نکردن است

ورزش نکردن در طی روز مساله اساسی جامعه ایران است که همین امر سبب تقویت نشدن عضلات و ابتلای افراد به عوارض مختلفی مانند بیماری‌های استخوانی می‌شود.
افزودن وزن و کم تحرکی سبب سائیدگی مفاصل و ایجاد مساله در مهره‌های کمری می‌شود.

دکتر محمد ابراهیم طاهریان در فرمود وگو با  ایسنا، در رابطه مسالهات رایج ارتوپدی اظهار کرد: نسل جوان ورزش نمی‌کند و تنها به کارهای روزانه خود می‌پردازد که معمولا با نشستن به مدت طولانی و کم تحرکی همراه است. همین امر سبب دردناک شدن شانه، ‌گردن و دستها می‌شود.

وی پافشاری کرد: افزودن وزن و کم تحرکی سبب سائیدگی مفاصل و ایجاد مساله در مهره‌های کمری می‌شود.

پیش از این نیز دکتر علی دیانت- متخصص ارتوپدی- نیز با هشدار نسبت به کم‌ تحرکی جوانان ایرانی و استفاده خیلی برخی از آنان از رایانه، اظهار کرده بود: بعضی از جوانان 6 – 7 ساعت را بی‌وقفه با رایانه کار می‌کنند و نرمش‌های کششی انجام نمی‌دهند. در نتیجه خیلی زیادی از آنان به تازگی با درد در ناحیه گردن، شانه و مچ به ارتوپد مراجعه می‌کنند.

اندروید lg مولفیکس