امروز یکشنبه 22 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

آدرس و شماره تلفن مطب دکتر سلام

پرسش ( آقا یا خانم یگانه): چجوری می توانم آدرس مطب هانیما را پیدا کنم؟ یا شماره تماس با مطب دکتر؟

پاسخ: این سایت، مجله ای است پزشکی و نام آن هانیما است نه اینکه پزشکی با فامیلی سلام وجود داشته باشد.

اندروید lg مولفیکس