امروز یکشنبه 22 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

جرم گوش سودمند یا مضر

به گفته مجله پزشکی هانیما، جرم گوش در موردهایی که موجب بروز درد می‌شود، حتما باید توسط پزشک متخصص آزمایش شده و درمان شود.

جرم گوش در واقع از این عضو در برابر گرد وغبار و ذرات خارجی محافظت می‌کند که ممکن است به هیچ وجه موجب بروز مسالهات پزشکی نشود و همیشه نیازی به خارج کردن نداشته باشد.

به گفته ایسنا، از سمت بقیه ی همین عامل بی‌زیان بعضی مواقع ممکن است موجب شکایت کودکان شود.

به گفته سایت اینترنتی هلت دی، در این موردهای کارشناسان بهداشتی انستیتو نیمورس پیشنهادات زیر را پیشنهاد می‌کند:

ـ اگر جرم گوش سبب نابهتری شد، گوش را به آرامی با لیف تمیز کنید.

ـ جرم گوش در موردهایی که موجب بروز درد می‌شود، حتما باید توسط پزشک متخصص آزمایش شده و درمان شود.

ـ به هیچ وجه برای خارج کردن جرم گوش در منزل و توسط وسایل تیز کوشش نکنید و پیش از هر اقدامی با پزشک مشورت کنید.

ـ چون در برخی از موردهای ممکن است عفونت سبب بروز این درد شده باشد، قطره‌های آنتی بیوتیک که از سمت پزشک تجویز می‌شوند، می‌توانند درمان کننده و سودمند باشند.

اندروید lg مولفیکس