امروز پنج شنبه 26 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

کم کردن طول دوره درمان با داروهای جدید

هانیما; دانشمندان معتقدند نسل جدید آنتی بیوتیک ها می تواند طول دوره درمان را تا نصف کم کردن دهد.

به روایت از پایگاه خبری بی بی سی، پ‍ژوهشگران انگلیسی در حال ساخت آنچه امیدوارند نخستین نمونه از این داروها باشد هستند امیدوارند بوسیله  آنها عفونت MRSA را که عفونت بیمارستانی است درمان کنند.
بنابراین گفته داروی ضد MRSA سال آینده بر روی انسان آزمایش می شود و ممکن است در پنج سال آینده وارد بازار شود.
این گفته حاکیست: امید می رود ترکیب های مشابهی که در دست وارسی برای درمان باکتری استافیلوکوکوس که علت گلودرد و سل است تاثیرگذار واقع شود.
یادآور می شود: سال ها کار نیاز است تا آنتی بیوتیک  معمولی ساخته اما احتمالا فقط 18 ماه طول می کشد تا بدن در برابر آنها مقاوم شود.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس