امروز یکشنبه 15 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

آیـا داروهای ضد افسردگی در کودکان ممنوع است

هانیما:  تجویزSSRI هنوز خط دوم درمان در مورد افسردگی شدید و مقاوم جوانان می باشد. با این وجود، تنها افراد دارای تخصص در روانپزشکی کودکان و بالغین، صلاحیت تجویز داروهای SSRI را دارند.
مطالعه ای که توسط  David Cohen (دانشگاه Pierreet Marie Curie) انجام یافته است به مساله سرگرم کنندهی در طب عملی می پردازد:
تجویز داروهای ضد افسردگی در کودکان و بالغین در بحث جدید روان درمانی:

مؤسسات داروئی اروپا و آمریکا به تازگی در خصوص استفاده از مهارکننده های باز جذب سروتونین (SSRIs) در افسردگی کودکان و بالغین هشدار دادند. این مطلب سبب تعجب پزشکانی شد که براساس اطلاعات حاصل از آزمایشات دارویی بر روی بالغین در خصوص درمان کودکان تصمیم گیری می نمودند.
نویسنده مقالات اخیر در خصوص استفاده ازSSRIها در افسردگی جوانان که شامل آزمایشات بالینی روانپزشکی، فارموکولوژی و بی خطری دارو می باشد، را وارسی می نماید.
در این متن پیشنهاد ها و منطق استفاده از SSRIها مطرح می شود. ده مقاله، شامل 2046 بیمار اثربخشی چهار SSRI (فلوکستین، پاروکستین، سرترالین و ستالوپرام) را در افسردگی کودکان و بالغین ارزیابی کردند. لازم به ذکر است که شش آزمایش بقیه ی (شامل جمعاً 1234بیمار) به علت عدم اثربخشی یا عوارض جانبی ناشایسته شامل رفتارهای خودکشی، از سمت صنعت گفته نگردیدند. متاآنالیز به جز در مورد فلوکستین هیچطور اطلاعاتی در جهت تأیید SSRIها بدست نداد.
برای جمع بندی پیشنهاد ها به منظور استفادۀ بالینی لازم است موردهای خاصی از قبیل زیر مورد وارسی قرار گیرد:
1) ارتباط میان SSRIها، افسردگی و خطر خودکشی.
2) تأثیرات خاص سن بر روی SSRI .
3) پاسخ های شدید دارونما در افسردگی کودکان و بالغین

تجویزSSRI هنوز خط دوم درمان در مورد افسردگی شدید و مقاوم جوانان می باشد. با این وجود، تنها افراد دارای تخصص در روانپزشکی کودکان و بالغین، صلاحیت تجویز داروهای SSRI را دارند.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس