امروز شنبه 14 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

ساخت قرص دیابـت از مولکول های کوچک

هانیما: محققان چینی ترکیبی را اکتشاف کردند که روند بیماری دیابت را در موش ها کنترل می نماید و ممکن است امکان استفاده از روش های درمانی بهتر تری را برای این افراد فراهم سازد.
این ترکیب تاکنون تنها روی موش ها آزمایش شده اما چنانچه روی انسان ها نیز تاثیرگذار باشد زمینه استفاده از قرص به جای تزریق انسولین در دچاریان به دیابت فراهم می شود.

محققان مرکز ملی غربالگری دارو در شانگهای چین بعد از غربالگری هزاران ماده مختلف، مولکولی با نام Boc5 را شناسایی کردند که از خاصیت مشابهی با هورمون های بدنی تنظیم کننده گلوکز خون یا GLP-1 برخوردار است و از راه دهان قابلیت استفاده دارد.

هورمون GLP-1 سطح گلوکز را در بیماران دچار به دیابت کنترل می نماید اما اثر آن با گذشت هنگام به سرعت کم می شود. به همین منظور این شرکت سازنده دارو کوشش خود را برای ساخت عواملی مشابه با این هورمون به کار گرفته که از تاثیرگذاری بیشتری نیز برخوردار باشد.

بنا بر گفته خبرگزاری فرانسه، در آزمایش Boc5 در محیط های آزمایشبعضی مواقع و روی موش های دچار به دیابت حساسیت انسولین افزودن و سطح کلسترول کم کردن یافت. همچنین مقدار اشتها در این جانداران تحت کنترل درآمد.

بعد از گذشت یک ماه عملکرد بدنی این موش ها درست مانند سیستم بدنی موش های گروه کنترل بود و با افزودن دوز Boc5 موش های دچار به دیابت حداقل 20 درصد وزن کم کردند.

برچسب ها :
اندروید lg مولفیکس