امروز یکشنبه 22 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

بـیماری قند دیابـت چیست

اگر به شما فرموده شده است که دچار به بیماری قند هستید، باید خیلی زیاد خرسند باشید که در این عصر و هنگام زندگی و زیست می کنید، چون تا چندی پیش، پنجاه یا شصت سال پیش، ابتلا به بیماری قند به این مفهوم بود که برای فرد دچار وقایع نامطلوب و زندگی بدی پیش می آید، اما با اکتشاف انسولین (insulin) در سال 1922 میلادی، یک دگرگونی عظیم و بهبودی غیر قابل مقایسه ای در راه کنترل بیماری دیابت یا همان قند پدیدار شد.

بیماری قند (دیابت) چیست؟

 

بیماری قند که خصوصیات و چگونگی مبارزه با آن را در قسمت های مختلف مجله پزشکی هانیما ذکر خواهیم کرد، یک نوع بیماری است که در اثر آن، بدن نمی تواند بعضی غذاها را بطور کامل مورد استفاده و مصرف قرار دهد، بدین مفهوم که یا در اثر کم کردن شدید معده ای به نام انسولین در بدن و یا بعلت تخریب و بی اثر شدن این ماده، بیماری قند حادث می گردد.

اندروید lg مولفیکس