امروز یکشنبه 22 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

نحوه تشخیص بـیماری قند دیابـت

مسلماً بیماری که دارای قند خون بالا است دچار به بیماری قند است. همچنین بیماری که علایم چندانی ندارد ولی افزودن قابل ملاحظه قند خون ناشتا را نشان می دهد، دچار به دیابت است. مساله اصلی این است که حداکثر غلظت قند ناشتا و یا دو ساعت بعد از غذا که طبیعی تلقی شود، مشخص نمی باشد.

ساهنگام بهداشت جهانی (w.h.o) بیماری که شرط ذیل را دارا باشد دیابتی میداند:

بیماری که قند پلاسمای ناشتا بیشتر از 140 میلی گرم دسی لیتر در دو نوبت داشته باشد. قند پلاسمای دو ساعت بعد از میل 75 گرم قند بالاتر از 200 میلی گرم دسی لیتر داشته باشد.

به گفته مجله پزشکی هانیما، تشخیص دیابت همیشه باید از طریق اندازه گیری گلوکز خون ثابت شود. اگرچه گلیکوزاوری (Glucosuria) تقریبا همیشه نشان میدهد. گلیکوزاوری معمولا هنگامی روی میدهد که مقادیر گلوکز خون بیشتر از 10 میلی مول در لیتر باشد، اما این آستانه بین افراد مختلف بطور قابل ملاحظه ای متفاوت است و با سن افزودن می یابد. تنها اگر غلظت های گلوکز خون بینا بین باشد و علتی برای شک به دیابت وجود داشته باشد، باید تست تحمل گلوکز را انجام داد.

تست تحمل گلوکز (OGTT)

برای اینکه تست تحمل گلوکز نتایج آن قابل اطمینان باشد، شخص باید نکته های زیر را جهت انجام تست رعایت کند: شب پیش از انجام تست ناشتا باشد. شب پیش از انجام تست باید شب آرامی را داشته باشد. شب پیش از انجام تست بیمار نباید سیگار بکشد. ( در صورت سیگاری بودن ) بیمار 3 روز پیش از انجام تست از غذاهای معمولی استفاده کرده باشد. در هنگام انجام تست دچار به بیماری خاصی نباشد. بیمار از داروهای پایین آورنده فشار خون (Blood pressur) استفاده نکرده باشد. تست صبح انجام شود.

روش انجام تست تحمل گلوکز

صبح روز انجام تست یک نمونه قند خون ناشتا (FBS – Fast Blood Suger) از بیمار گرفته شود، سپس به بیمار 75 گرم گلوکز در 250 تا 350 میلی لیتر آب که ترجیحاً خوش طعم باشد (مثلاً با آب لیمو داده شود). سپس نیم ساعت، یک ساعت، یک و نیم ساعت و دو ساعت بعد از مصرف گلوکز نمونه های خون گرفته می شود. همچنین آزمایش ادرار پیش از مصرف و در ساعت های اول و دوم بعد از مصرف بهتر است انجام گیرد. نمونه های گرفته شده را به قرار ذیل تفسیر می کنیم:

 

معیارهای نرمال و غیر نرمال جهت تشخیص دیابت

معیارهای نرمال و غیر نرمال جهت تشخیص دیابت

معیارهای نرمال و غیر نرمال جهت تشخیص دیابت

 

نمودار تست تحمل گلوکز

نمودار تست تحمل گلوکز

 

 

به گفته هانیما، چنانچه دیابت شخص پیشرفته شده باشد. گلیکوزاوری پیدا خواهد شد که به سادگی قابل تشخیص می باشد. اخیرا قند خون با واسطه دسبرچسباه های جدید به آسانی قابل کنترل است که به بیماران دیابتی پیشنهاد می شود جهت کنترل مرتب قند خون از آن استفاده نمایند.

عکس دسبرچسباه اندازه گیری قند خون

دسبرچسباه اندازه گیری قند خون

دسبرچسباه اندازه گیری قند خون

 

 

اندروید lg مولفیکس