امروز یکشنبه 22 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

بـیمارانی که دچار دیابـت هستند مراقب افت قند خون بـاشند

 

2

بر اساس نتایج یک مطالعه جدید، بیماران دچار به دیابت نوع 2 با سطوح قند خون خیلی پایین در معرض خطر بیماری های قلبی عروقی قرار دارند.
سطح قند خون به طور پرخطر پایین از لحاظ پزشکی اورژانسی در نظر گرفته می شود. مطالعات پیش ارتباط بین سطح پایین قند خون یا هیپوگلیسمی و خطر بیماری های قلبی عروقی را نشان داده بودند اما این ارتباط همچنان بحث انگیز باقی مانده بود.
در این مطالعه پژوهشگران ایالات متحده آمریکا ، ژاپن و هلند  نتایج حاصل از 6 مطالعه شامل بیش تر از 903 هزار بیمار دچار به دیابت نوع 2 را آنالیز کردند. شرکت کننده ها از لحاظ مقدار قند خون، مواجهه با هیپوگلیسمی وارسی شده و مقدار ابتلا به بیماری های قلبی در آنها سنجیده شد.
نتایج نشان داد 6/0% تا 8/5% از بیماران در طول یک تا 5 سال پیگیری هیپوگلیسمی شدید را تجربه می کنند. به طور کلی این بیماران 56/1% خطر بیشتری برای بروز بیماری های قلبی عروقی دارند.
نتایج این مطالعه نشان میدهد  که افت قند خون شدید با افزودن دو برابری خطر بیماری قلبی عروقی همراه است و به همین علت  پیشگیری از افت قند خون شدید در بیماران دچار به دیابت نوع 2 به منظور پیشگیری از بیماری های قلبی خیلی زیاد با اهمیت است.

منبع-yourdoctor

اندروید lg مولفیکس