امروز یکشنبه 22 تير 1399

ساختمان پزشکان

زمان انتشار: بدون تاریخ  

بهترین نوع واکنش اولیا در مقابل پرخاشگری

ba1203

 اولیا چنانچه با رفتار ناشایست کودکان مواجه شدند باید نسبت به آن رفتار بی‌اعتنا و بی‌توجه باشند و حتی واکنش منفی هم نشان ندهند برای چه که خیلی زیادی از کودکان تنها برای جلب توجه بزرگترها به چنین رفتاری دست می‌زنند.

یک روانشناس بالینی فرمود: بهترین نوع واکنش اولیا در مقابل پرخاشگری و سایر رفتارهای ناشایست کودکان، بی‌توجهی به آن رفتار نامطلوب است.

مجتبی مظلومی در فرمود‌وگو با ایسنا، فرمود: هر نوع رفتار ناشایستی که کودکان انجام می‌دهند از طریق یادگیری از اولیا، همسالان، معلمان و رسانه‌ها بوده و یا در صفات شخصیتی اوست.

این روانشناس بالینی به نقش آموزش در تربیت اشاره کرد و فرمود: زمانی کودک رفتار ناشایست را یاد می‌گیرد می‌توانید به او رفتار جایگزین و شایسته را آموزش دهید به او بگویید رفتار درست، چه رفتاری است.

مظلومی افزود: کودکانی که تیپ شخصیت آنها به شکل پایه‌ای پرخاشگر است، آموزش و بی اعتنایی به رفتار ناشایست سبب بهبود می‌شود اما نتیجه آن به اندازه کودکانی با شخصیت آرام، نمی باشد.

وی در رابطه با کودکانی با شخصیت پرخاشگر، فرمود: راه‌حلی برای بهبود این نوع کودکان وجود ندارد برای چه که شخصیت در افراد پایدار است و بر اساس مطالعات انجام شده، 80 درصد از صفت‌های شخصیتی بر اساس وراثت است و در20 درصد بقیه ی با یادگیری و تمرین به مرور هنگام تغییر کمی حاصل می‌شود.

این روانشناس بالینی به اولیا پیشنهاد کرد: از طریق ریشه‌یابی سال‌های اول کودکی و وارسی ویژگی‌های شخصیتی اجداد و کودک، به ریشه پرخاشگری کودکان پی ببرند.

اندروید lg مولفیکس